Werk en gezin

Arbeid
Werk en gezin

Het is niet altijd gemakkelijk werk en gezin met elkaar te combineren. We kunnen veel leren van de Heilige Familie, zoals dit nieuwe artikel in de...

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (5 april 2017)

Brief van de prelaat (5 april 2017)

Brief van mgr. Fernando Ocáriz, 5 april 2017. Voorafgaand aan de Goede Week benadrukt de prelaat hoe centraal Jezus Christus staat in het leven van de christen.

Dagelijkse tekst

“Vraag om de werkelijke nederigheid”

De oorsprong van de nederigheid ligt in het kennen van God en het kennen van zichzelf. (De Smidse, 184)

Die depressies als je je gebreken ziet, of als de anderen die gebreken ontdekken, missen elke grondslag

Vraag om de ware nederigheid. (De Voor, 262)

Heer, ik vraag U een geschenk: Liefde..., een liefde die me zuivert. En nog iets: zelfkennis, opdat ik nederig word. (De Smidse, 185)

Heiligen strijden tot het einde van hun leven. Ze weten na een misstap of een lelijke val weer overeind te komen en moedig hun weg te vervolgen; met nederigheid, met liefde en met hoop. (De...