Pastorale brieven

Brief van de prelaat (november 2016)

Brief van de prelaat (november 2016)

Met het oog op de naderende sluiting van het Jaar van Barmhartigheid moedigt de prelaat ons aan om "persoonlijk de barmhartigheid van God aan te nemen en zo de anderen aan te nemen: leeft gericht op hen".

Dagelijkse tekst

“De Heer komt ons te hulp en doet ons weer opstaan”

Je kunt niemand op een genadeloze manier behandelen. Als je meent dat iemand niet anders verdient, bedenk dan dat jij ook niet anders verdient. Zonder enige persoonlijke verdienste ben je geschapen, ben je christen, ben je kind van God, behoor je tot je familie... (De Smidse, 145)

Heel wat taferelen in het evangelie blijven in onze herinnering gegrift, de vergevingsgezindheid ten opzichte van de echtbreekster, de parabel van de verloren zoon, van het verloren schaap en van de schuldenaar die kwijtschelding verkrijgt. Ten slotte de opwekking van de zoon van de weduwe van Naïm (Lc. 7, 11-17). Hoeveel motieven van rechtvaardigheid zou je kunnen vinden om dat grote wonder te verklaren! De enige zoon van die arme weduwe is dood, hij die zin gaf aan haar leven, hij die haar...