De kracht van zuurdesem

Huwelijk en gezin
De kracht van zuurdesem

“Wanneer we ernaar streven ons specifieke beroep, onze particuliere gezinssituatie en onze dagelijkse werkzaamheden te heiligen, heiligen we niet...

Door Maria naar Jezus

Geloofsleven
Door Maria naar Jezus

Homilie van de heilige Jozefmaria gehouden op 4 mei 1957 ter gelegenheid van de Mariamaand mei. ​ De tekst is te lezen op escrivaworks.nl en werd...

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (juli 2016)

Brief van de prelaat (juli 2016)

"Het identiteitsbewijs van de christen is de vreugde." In zijn brief van juli citeert de prelaat deze woorden van paus Franciscus. Daarnaast spoort hij ons aan om van de geestelijke werken van barmhartigheid vooral "troost de bedroefden," in praktijk te brengen.

Dagelijkse tekst

“Het is niet moeilijk om werk om te zetten in gebed”

Laten we werken, veel en goed werken, zonder dat we uit het oog verliezen dat ons beste wapen het gebed is. Daarom word ik niet moe te herhalen dat wij contemplatieve zielen midden in de wereld moeten zijn, die van hun werk gebed proberen te maken. (De Voor, 497)

Weest ervan overtuigd dat het niet moeilijk is het werk om te zetten in een biddend gesprek. We hoeven het alleen maar op te dragen en de handen uit de mouwen te steken en God zal het horen en ons bemoedigen. We zullen ons de stijl van contemplatieve zielen eigen maken, te midden van het dagelijks werk! Omdat we doordrongen zijn van de zekerheid, dat Hij naar ons kijkt en ons een nieuwe overwinning vraagt: dat kleine offer, die glimlach voor iemand die ons lastig valt, het beginnen met het...