Nieuws van de paus

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (14 februari 2018)

Brief van de prelaat (14 februari 2018)

“Laten we Hem danken, want alles is van Hem”. De prelaat noemt zijn reis naar Brazilië, en het leven van overgave die de beide verjaardagen van vandaag weerspiegelen; daarbij valt deze dag samen met het begin van de Veertigdagentijd.

Dagelijkse tekst

“Maak van het dagelijks leven een getuigenis van geloof”

Veel materiële, technische, economische, sociale, politieke en culturele zaken worden, als ze aan zichzelf worden overgelaten, of als ze in handen zijn van mensen die het licht van ons geloof missen, enorme hinderpalen voor het bovennatuurlijk leven: zij gaan als het ware een gesloten blok vormen dat vijandig staat tegenover de Kerk. Jij – als onderzoeker, schrijver, wetenschapper, politicus, arbeider – hebt als christen de plicht om die werkterreinen te heiligen. Besef dat het hele heelal – zoals de Apo...

...stel schrijft – zucht als in barensweeën, in afwachting van de bevrijding van de kinderen van God. (De Voor, 311)

Hoewel we er bij andere gelegenheden al veel over hebben gesproken, wil ik de natuurlijkheid en eenvoud van het leven van de heilige Jozef die zich niet van zijn buren afzonderde of onnodig afstand schiep, nog eens onderstrepen.

Ik spreek dan ook niet graag van katholieke arbeiders, katholieke ingenieurs, katholieke artsen – al kan het in...