Door Maria naar Jezus

Geloofsvorming
Door Maria naar Jezus

Homilie van de heilige Jozefmaria gehouden op 4 mei 1957 ter gelegenheid van de Mariamaand mei. De tekst is te lezen op escrivaworks.nl en werd...

Nieuws van de paus

Pastorale brieven

Bericht van de prelaat (7 juli 2017)

Bericht van de prelaat (7 juli 2017)

God verwacht van de christenen dat wij aan allen het evangelie brengen in zijn oorspronkelijke zuiverheid en tegelijkertijd in zijn stralende nieuwheid, met trouw en moed.

Dagelijkse tekst

“De kinderen zijn het voornaamste”

Er zijn twee terreinen die van beslissend belang zijn in het leven van de volkeren: de huwelijkswetgeving en de onderwijswetgeving. Op deze terreinen moeten de kinderen van God sterk staan en zich belangeloos inzetten uit liefde voor alle mensen. (De Smidse, 104)

Vader- en moederschap eindigen niet met de geboorte. Deze deelneming aan de macht Gods (het vermogen om voort te brengen) moet onder medewerking van de heilige Geest worden voortgezet en het hoogtepunt vinden in de vorming van echt christelijke mannen en vrouwen.

De ouders zijn zowel in het natuurlijke als in het bovennatuurlijke de voornaamste opvoeders van hun kinderen. Zij moeten zich bewust zijn van die verantwoordelijke taak. Dit eist van hen begrip, rijp overleg, het vermogen om...