Pastorale brieven

Brief van de prelaat (februari 2016)

Brief van de prelaat (februari 2016)

De prelaat vraagt ons met nadruk om tijdens de Vastentijd deze woorden van de heilige Jozefmaria eigen te maken: "een dag bestaat niet uit één bekering, maar uit vele bekeringen."

Dagelijkse tekst

“Heb een grote devotie voor onze Moeder”

Roep de allerheiligste Maagd Maria aan. Vraag haar je altijd te laten zien dat ze je Moeder is: Monstra te esse Matrem! Vraag haar dat je, met de genade van haar Zoon, een helder inzicht in de leer mag krijgen, en een liefdevol en zuiver hart mag hebben. Op die manier zul je naar God weten te gaan en op jouw beurt veel mensen de weg naar God kunnen wijzen. (De Smidse, 986)

Koester een grote devotie hebben voor onze Moeder. Zij weet op fijnzinnige wijze te reageren op de attenties die wij haar bewijzen. Onze Lieve Vrouw zal er bovendien voor zorgen dat jij, als je iedere dag in een geest van geloof en liefde de heilige rozenkrans bidt, heel ver zult komen op de weg van haar Zoon. (De Voor, 691)

Hoe moeten we zonder de hulp van onze Moeder de dagelijkse strijd volhouden? - Zoek je die hulp wel voortdurend? (De Voor, 692)

De liefde tot onze Moeder zal...