Noveen voor het gezin

Noveen voor het gezin

De heilige Jozefmaria kan vanuit de hemel bij God bemiddelen om de eenheid van het gezin te versterken, de relatie in een huwelijk te verbeteren of...

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (oktober 2015)

Brief van de prelaat (oktober 2015)

Een nieuwe verjaardag van de stichting van het Opus Dei en de oproep van paus Franciscus om degenen te helpen die noodgedwongen hun thuisland hebben moeten verlaten zijn de centrale punten van deze maandelijkse brief.

Dagelijkse tekst

“Dagelijks een tijd van meditatie”

Als je zoveel doorzettingsvermogen hebt om dagelijks enkele lessen bij te wonen, alleen omdat je daardoor enige kennis opdoet - die toch heel beperkt is, waarom leg je dan ook niet regelmatig een bezoek af bij de Meester, die jou altijd graag les geeft in de wetenschap van het innerlijk leven, die de smaak en de inhoud heeft van het eeuwige. (De Voor, 663)

Wat is de waarde van een mens of van de grootste beloning op aarde in vergelijking met Jezus Christus, die steeds op je wacht! (De Voor, 664)

Dagelijks een poosje meditatie - vereniging in vriendschap met God - hoort bij een mens die zijn leven op de juiste wijze weet te benutten; bij gewetensvolle christenen die consequent te werk gaan. (De Voor, 665)

Mensen die verliefd zijn kunnen geen vaarwel zeggen - ze zijn altijd bij elkaar.

Jij en ik, houden wij zo van de Heer? (De...