Behandel Hem met eerbied!

Van de paus
Behandel Hem met eerbied!

Op 16 oktober verklaarde paus Franciscus 7 personen heilig, waaronder bisschop Manuel Gonzalez, een goede vriend van de heilige Jozefmaria, wiens...

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (oktober 2016)

Brief van de prelaat (oktober 2016)

"Het is voortdurend tijd om ons als een waaier te openen om meer mensen te dienen, ook degenen die het christelijk leven niet kennen, of geen geloof hebben, of het gewoonlijk niet beleven", zegt de prelaat in zijn brief, ter gelegenheid van 2 oktober, het begin van een nieuw jaar in de geschiedenis van het Opus Dei.

Dagelijkse tekst

”Laten we ervoor zorgen ons bovennatuurlijk gezichtspunt nooit kwijt te raken”

Een geneesmiddel voor die onrust van je: geduld hebben, zorgen dat je bedoelingen zuiver zijn en de dingen bezien in een bovennatuurlijk perspectief. (De Voor, 853)

Laten we er daarom voor zorgen ons bovennatuurlijk gezichtspunt nooit kwijt te raken en God te zien achter alles wat ons overkomt: achter aangename dingen, onaangename dingen, achter troostrijke dingen... en achter de ontroostbaarheid om de dood van een geliefde. Eerst en vooral spreek met God, uw Vader. Zoek de Heer in het centrum van uw ziel. Dat is geen onbelangrijke zaak. Het is juist een duidelijk blijk van een duurzaam innerlijk leven, van een authentieke samenspraak in liefde. Deze...