Door Maria naar Jezus

Geloofsvorming
Door Maria naar Jezus

Homilie van de heilige Jozefmaria gehouden op 4 mei 1957 ter gelegenheid van de Mariamaand mei. De tekst is te lezen op escrivaworks.nl en werd...

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (4 juni 2017)

Brief van de prelaat (4 juni 2017)

Gezinnen die verenigd zijn, die andere gezinnen helpen en zich laten helpen. De prelaat stelt in deze regels voor goed te blijven zorgen voor het gezin, geboorteplaats van de liefde.

Dagelijkse tekst

“De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig”

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. - Rogate ergo! Vraag derhalve de Heer van de oogst, dat Hij werklieden stuurt naar zijn veld. Het gebed is het meest doeltreffende middel om apostelen te winnen. (De Weg, 800)

De wereld weergalmt nog van de goddelijke uitroep: “Vuur ben Ik komen brengen op aarde, en wat verlang Ik anders dan dat het oplaait?” - En wat zie je: bijna overal is het uitgedoofd...

Wil jij je niet inspannen om die brand te verspreiden? (De Weg, 801)

Je zou graag deze geleerde voor je apostolaat willen winnen, en die andere invloedrijke, en ook nog die ander die zo verstandig is en zulke goede eigenschappen heeft.

Bid, doe verstervingen, en probeer ze door woord en...