​Sacramentsprocessie Amsterdam

Nieuws
​Sacramentsprocessie Amsterdam

Op zondag 7 juni trekt voor de 12e keer de sacramentsprocessie over de grachtengordel van Amsterdam. Ook diverse orthodoxe kerken zullen aan deze...

Meibedevaart

Van het Opus Dei
Meibedevaart

De Kerk wijdt de maand mei aan de Onze Lieve Vrouwe. “De meimaand begint nu. Christus verwacht van ons, dat wij deze kans niet onbenut laten om in...

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (mei 2015)

Brief van de prelaat (mei 2015)

In de brief van mei raadt mgr. Javier Echevarría aan toevlucht te nemen tot het gebed om "zelfs de kleinste scheurtjes te herstellen" die zich voor kunnen doen onder gezinsleden.

Dagelijkse tekst

“Het Zoete Hart van Maria”

Maak er een gewoonte van je arme hart toe te vertrouwen aan het Zoete en Onbevlekte Hart van Maria, opdat zij het kan reinigen van zoveel aanslag en je naar het Allerheiligst en Barmhartig Hart van Jezus brengt. (De Voor, 830)

Nu de tijd aangebroken is waarop de Moeder, volgens de Wet van Mozes, gereinigd dient te worden, moeten zij met het Kind naar Jeruzalem om Het aan de Heer op te dragen (Lc. 2, 22).

En deze keer ben jij het, mijn vriend, die de kooi met duiven draagt. - Besef je het? Zij - de Onbevlekte! - onderwerpt zich aan de Wet, alsof Zij onrein is.

Zul jij, dwaas kind, van dit voorbeeld leren dat je de heilige Wet van God moet vervullen, ook al kost het je nog zoveel offers?

Zuivering!...