Noveen voor het gezin

Noveen voor het gezin

De heilige Jozefmaria kan vanuit de hemel bij God bemiddelen om de eenheid van het gezin te versterken, de relatie in een huwelijk te verbeteren of...

Carmen Escrivá

Geschiedenis
Carmen Escrivá

Bisschop Álvaro del Portillo, die de moeder en zus van de heilige Jozefmaria heel goed kende, spreekt in het boek 'Immersed in God' over de betekenis...

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (augustus 2015)

Brief van de prelaat (augustus 2015)

In de brief van augustus spreekt mgr. Javier Echevarría over de roeping tot het huwelijk en tot het celibaat, een oproep die God tot ieder schepsel richt. Ook brengt hij in dit Mariajaar voor het gezin enkele overwegingen naar voren over de rol van de ouders bij de opvoeding van de kinderen.

Dagelijkse tekst

“De Mis, is een daad van de Drie-ene God, niet een menselijke”

Is het niet vreemd, dat veel christenen, die alles op hun gemak en zelfs met enige plechtigheid doen in het maatschappelijke leven (dan kennen zij geen haast), in hun weinig actieve beroepsleven, aan tafel en bij hun ontspanning (dan hebben ze al evenmin haast), opeens gehaast worden en er bij de priester op aandringen alles zo snel mogelijk te doen, in hun verlangen om op de tijd die bestemd is voor het heilig Misoffer nog te beknibbelen? (DeWeg, 530)

De Mis, het zij nogmaals met nadruk gezegd, is niet een menselijk maar een goddelijk gebeuren, een daad van de Drie-ene God. De priester die celebreert stelt zich in dienst van wat Christus gaat doen door Hem zijn stem en lichaam te lenen; hij handelt echter niet in eigen naam, maar in persona et in nomine Christi, in de persoon van Christus en in de naam van Christus.

De liefde van de Drie-eenheid voor de mensen maakt dat uit de tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie voor de...