Wie is Jozefmaria Escrivá?

Video's
Wie is Jozefmaria Escrivá?

Jozefmaria Escrivá staat bekend als "de heilige van het dagelijks leven." Hij stichtte het Opus Dei (het werk van God) in 1928. Het Opus Dei...

Bisschop Javier Echevarría (1932-2016)

Dank u, vader

'Dank u, vader' verhaalt in vijf minuten enkele kenmerkende...

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (december 2016)

Brief van de prelaat (december 2016)

In de brief van december schrijft mgr. Echevarría over de Advent: "Het risico bestaat dat de drukte om ons heen ons bijna zonder dat wij het beseffen in verwarring brengt en dat wij daardoor uit het oog verliezen dat de Heer heel dichtbij is".

Dagelijkse tekst

“Je moet er niet over treuren dat je niets bent”

Je moet er niet onder lijden wanneer men je fouten ziet. Dat God beledigd wordt en dat je anderen misschien aanstoot geeft, daaronder moet je lijden. – Voor de rest mogen ze gerust weten wie je bent en je verachten. – Je moet er niet over treuren dat je niets bent. Op die manier ziet Jezus zich genoodzaakt alles in je op te bouwen. (De Weg, 596)

Niemand heeft, schrijft de evangelist Johannes, ooit God gezien. De eniggeboren Zoon, die in de schoot van de Vader is, heeft Hem doen kennen (Joh 1, 18) door voor de verbaasde blikken van de mensen te verschijnen. Eerst in Bethlehem als een pasgeborene; dan een kind als alle andere; later in de Tempel als een verstandige, wakker opgroeiende jongen; en tenslotte als de beminnelijke en aantrekkelijke Meester die de harten van de menigten, die Hem enthousiast volgen, in beroering...