Nieuws van de paus

Dagelijkse tekst

“We moeten ook rekening houden met nederlagen en tegenslagen”

Als je trouw bent zul je uiteindelijk de overwinning behalen. - Je zult in de loop van je leven enkele slagen verliezen, maar geen nederlagen lijden. Wees ervan overtuigd dat je niet kunt mislukken, als je werkt met een zuivere bedoeling en met het verlangen de wil van God te doen. - Succes of geen succes, je zult altijd overwinnen, omdat je je werk uit liefde hebt gedaan. (De Smidse, 199)

Wij zijn schepselen vol gebreken. Het lijkt mij zelfs dat er in onze ziel altijd zwakke plekken moeten zijn als schaduwen, als een donkere achtergrond, waartegen de genade Gods en ons pogen aan dit goddelijk geschenk te beantwoorden des te glanzender afsteken. En dit donkere licht zal ons menselijk, nederig, begripvol en edelmoedig maken.

Laten we ons toch niets wijs maken: als we in ons leven op roem en succes rekenen, zullen we ook rekening moeten houden met nederlagen en tegenslagen....