Sophie's getuigenis

Van het Opus Dei
Sophie's getuigenis

Sophie trouwde op 25-jarige leeftijd met Cedric. Acht maanden later kreeg haar man een ernstig ongeval, waardoor hij ernstig invalide werd. “Je bent...

Pastorale brieven

Brief van de prelaat (november 2014)

Brief van de prelaat (november 2014)

De prelaat spreekt in zijn brief over het Koninkrijk van Christus. "Hij verlangt er bovenal naar in onze gedachten, woorden, werken en handelen te heersen".

Dagelijkse tekst

God die ons vergeeft

"Bij die liefdesstrijd mogen wij de moed niet verliezen als wij vallen, zelfs niet als wij diep vallen, mits wij maar rouwmoedig en met goede voornemens in het sacrament van de boete bij God onze toevlucht zoeken."

De christen is er niet krampachtig op bedacht van God een vlekkeloos bewijs van prestatie te verkrijgen. Hoezeer Jezus Christus onze Heer ook getroffen is door de onschuld en de trouw van Johannes, als Petrus na zijn val rouwmoedig omkeert, wendt Hij zich weer vol tedere liefde tot hem. Jezus heeft begrip voor onze zwakheid en trekt ons naar zich toe als over een hellend vlak. Hij verwacht alleen dat wij altijd weer ons best doen elke dag een beetje hoger te komen. Hij zoekt ons op zoals...