Pastorale brieven

Brief van de prelaat (september 2016)

Brief van de prelaat (september 2016)

Mgr. Javier Echevarría beschouwt in deze brief het kruis. Hij wijst erop dat het vergezellen van zieken en ouderen die lijden een van de werken van barmhartigheid is waarmee we eer geven aan God.

Dagelijkse tekst

“Beveel je aan de aartsengel Rafael aan”

Moet je lachen omdat ik je zeg dat je “roeping voor het huwelijk” hebt? - Welnu, die heb je: een echte roeping. Beveel jezelf bij de heilige Rafaël aan, opdat hij je kuis tot aan het einde van de weg leidt, zoals hij ook Tobias geleid heeft. (De Weg, 27)

Je zegt dat in je innerlijk naast elkaar bestaan: water en vuur, kou en warmte, hartstochten en God: een kaars brandend voor de heilige Michaël en een andere voor de duivel. Je kunt gerust zijn: zolang je de strijd niet opgeeft, branden er geen twee kaarsen, maar één, die voor de aartsengel. (De Weg, 724)

Wat heb je hartelijk gelachen, toen ik je aanraadde je jeugdjaren onder de bescherming van de heilige Rafaël te stellen: opdat hij jou, zoals de jonge Tobias, tot een heilig huwelijk...