Archief: Het Opus Dei

Er zijn 182 resultaten voor "Het Opus Dei"

ANBI-gegevens

Het Opus Dei is als instelling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een ANBI. De ANBI-gegevens vindt u op deze pagina.

De wereld hartstochtelijk liefhebben

De wereld hartstochtelijk liefhebben

Homilie van de stichter: ‘De wereld hartstochtelijk liefhebben’ (uit ‘Gesprekken met mgr. Escrivá’, De Boog, Utrecht 1990). In deze preek vat de heilige stichter van het Opus Dei de boodschap samen die hij sinds 1928 verkondigde.

Katechismus van de Katholieke Kerk

Katechismus van de Katholieke Kerk

Katechismus van de Katholieke Kerk (nrs. 874-913). Hier volgen enkele passages over de hiërarchische structuur van de Kerk, de roeping van de leken en hun deelneming aan het priesterlijke, profetische en koninklijke zending van Christus.

Decreet 'Apostolicam actuositatem'

Decreet 'Apostolicam actuositatem'

Tweede Vaticaans Concilie, Decreet over het lekenapostolaat ‘Apostolicam actuositatem’ (hoofdstuk I, nr. 2). De leden van het Opus Dei zijn, net zoals de andere christenen, geroepen om het apostolaat in de maatschappij uit te oefenen. Hier volgen enkele nummers van het decreet.

Decreet ‘Presbyterorum ordinis’

Decreet ‘Presbyterorum ordinis’

Tweede Vaticaans Concilie, Decreet over het ambt en het leven van de priesters ‘Presbyterorum ordinis’ (hoofdstuk II, nr. 9). Uittreksel van het decreet waarin gesproken wordt over de relatie van de priesters met de leken. In het Opus Dei is sprake van een organische samenwerking tussen priesters en leken.

Dogmatische Constitutie 'Lumen gentium'

Dogmatische Constitutie 'Lumen gentium'

Tweede Vaticaans Concilie, Dogmatische Constitutie over de Kerk ‘Lumen Gentium’ (hoofdstuk V, nr. 41-42). Uittreksel van het conciliedocument dat de universele oproep tot heiligheid behandelt, de boodschap die door het Opus Dei wordt uitgedragen.

Initiatieven

Initiatieven

De belangrijkste activiteit van het Opus Dei is de evangelisatie van iedere gelovige van de prelatuur in de eigen omgeving: in familie- en vriendenkring, op het werk en in de sociale relaties. Daarnaast zetten sommige leden gemeenschappelijke initiatieven op, samen met medewerkers van het Opus Dei en anderen. Het gaat om projecten op het gebied van onderwijs, welzijn en cultuur met een vormend of dienstverlenend karakter: jeugdclubs, studentenhuizen, beroeps-opleidingen, etc.

Medewerkers

Medewerkers

Zonder lid van het Opus Dei te zijn kan men op diverse manieren meewerken aan het apostolische werk van de prelatuur.

Medewerkers