Bezinningsdagen in Zonnewende 2012

Zonnewende is een conferentieoord met een fraai park in Brabant. Het nodigt uit tot rust en verdieping en is uitermate geschikt voor dagen van bezinning.

Activiteiten

Een bezinning?

Waarom niet de kans gebruiken om de nabijheid van God te ervaren in een paar dagen van bezinning? Of het nu de eerste keer is of niet, het betekent altijd een impuls voor gezin, werk en de relatie met mensen.

Zonnewende is een uitstekende plaats om in de hectiek van het dagelijks leven tot rust te komen. De huiselijke sfeer van het conferentieoord, het park en de aangrenzende bossen en vennen, nodigen zonder meer uit tot verdieping en ontspanning.

Programma

Elke dag wordt de H.Mis gevierd. Inleidingen over centrale thema's van het geloof en de invloed daarvan op ons doen en laten, vormen een steun voor het persoonlijk gebed. Andere programmapunten zijn de rozenkrans en de kruisweg. Er is gelegenheid om met een priester te spreken of te biechten, en er is tijd om een wandeling in het park en de omgeving te maken.

De bezinningsdagen worden verzorgd door de Prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de Rooms Katholieke Kerk (zie: www.opusdei.nl ).

Jezus zelf zegt ons dat Hij ons leven is. Dus is christelijk geloof niet alleen een kwestie van geloven dat bepaalde dingen waar zijn, maar bovenal en persoonlijke relatie met Jezus. Het is een ontmoeting met de Zoon van God die nieuwe energie geeft aan heel ons bestaan. Als we met Hem een persoonlijke relatie aangaan, onthult Christus onze ware identiteit en groeit, in vriendschap met Hem, ons leven naar volledige vervulling.

Benedictus XVI,

Boodschap voor de Wereldjongerendag Madrid 2011

Er ligt iets heiligs, iets goddelijks verborgen in de meest alledaagse omstandigheden, en het is aan ieder van ons om dit te ontdekken. Ons leven van alledag kan een weg naar heiligheid zijn.

Heilige Jozefmaria Escrivá

De data van de bezinningsdagen 2012 DAMES

16 – 19 februari

1 – 4 maart (Engels)

15 – 18 maart (Spaans en Nederlands, aparte groepen)

27 – 30 september

6 – 9 november midweek

22 – 25 november

jongeren

16 – 19 februari

1 – 4 maart (Engels)

22 – 25 november

Deze bezinningsdagen beginnen om 21 uur en eindigen om 16.30 uur.

Kosten voor volwassenen: € 165 en voor jongeren € 75.

HEREN

30 januari – 2 februari

midweek

23 – 26 februari (Engels)

8 – 11 maart

4 – 7 april

26 – 29 april

1 – 4 november

jongeren

8 – 11 maart

26 – 29 april

1 – 4 november

Deze bezinningsdagen beginnen om 21.00 uur en eindigen om 15.30 uur.

Kosten voor volwassenen: € 180 en voor jongeren € 90.

Informatie en aanmelding :

Dames : Concertgebouwplein 17, 1071 LM Amsterdam, tel. 020-6793650

e-mail: secretariaat@soka.nl Heren: Centrum Jan Luijken, Jan Luijkenstraat 52, 1071 CS Amsterdam, tel. 020-6622868

e-mail: janluijken52@gmail.com

Betaling bij voorkeur per bank: Stichting SOKA, Amsterdam, ING 5157514, met vermelding: verblijf Zonnewende en de data.

Conferentieoord Zonnewende

Tilburgseweg 54

5066 BV Moergestel

zie www.soka.nl