De zielen in het vagevuur

Denk vaak aan hen in je offers en gebeden, uit naastenliefde, uit rechtvaardigheid en uit een vergeeflijk egoïsme. - Want zij vermogen zoveel bij God! -
Hoe graag zou ik zien dat je, wanneer je over hen spreekt, kon zeggen: “Mijn goede vrienden, de zielen in het vagevuur...”
De Weg, 571

In deze novembermaand nodigt de Kerk ons uit om te bidden en goede werken aan te bieden voor de overleden gelovigen in het vagevuur.

Zij die sterven in de genade en de vriendschap van God, maar nog niet volkomen gelouterd zijn, ondergaan, hoewel ze reeds van hun eeuwig heil verzekerd zijn, na hun dood een loutering ten einde de noodzakelijke heiligheid te verwerven om in de vreugde van de hemel te kunnen binnengaan.

De hemel is het uiteindelijk doel en de verwezenlijking van de diepste verlangens van de mens, de hoogste en definitieve staat van geluk.

Catechismus van de Katholieke Kerk, 1030 &1024

Teksten van de heilige Jozefmaria

De zielen in het vagevuur. - Denk vaak aan hen in je offers en gebeden, uit naastenliefde, uit rechtvaardigheid en uit een vergeeflijk egoïsme. - Want zij vermogen zoveel bij God! -

Hoe graag zou ik zien dat je, wanneer je over hen spreekt, kon zeggen: “Mijn goede vrienden, de zielen in het vagevuur...”

De Weg, 571

Het vagevuur is een creatie van Gods barmhartigheid, om hen die zich met Hem willen verenigen, van hun gebreken te zuiveren.

De Voor, 889

Als je het “kind-zijn” beleeft, moet je, je bent immers een kind, geestelijk een lekkerbek zijn. - Herinner je, evenals je leeftijdgenoten, de lekkernijen die je moeder bewaart.

En dat vele malen per dag. Het is een kwestie van seconden: Maria..., Jezus..., het tabernakel..., de communie..., de Liefde..., het lijden..., de gelovige zielen in het vagevuur..., zij die strijden: de Paus, de priesters..., de gelovigen..., jouw ziel..., de zielen van de jouwen..., de engelbewaarders..., de zondaars...

The Way, 898

Doe niets met de bedoeling verdiensten te krijgen, en ook niet uit angst voor de straffen van het vagevuur. Doe vanaf nu en voor altijd alles, ook de kleinste kleinigheden, om Jezus een genoegen te doen.

De Smidse, 1041

Iemand die geconfronteerd werd met lijden en vervolging zei met bovennatuurlijke visie: “Ik krijg de klappen liever hier, dan in het vagevuur.”

De Smidse, 1046