Eerste droevige geheim

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
Then Jesus came with them to a country place called Gethsemani, and he said to his disciples, “Sit down here, while I go over yonder and pray.”

Toen ging Jezus met hen naar een plek die Getsemane genoemd wordt, en Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee en begon bedrukt en onrustig te worden. Toen zei Hij tegen hen: ‘Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier, en blijf wakker met Mij.’ Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad: ‘Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.’ Hij ging terug naar de leerlingen en vond hen in slaap, en Hij zei tegen Petrus: ‘Konden jullie dan niet één uur wakker blijven met Mij? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak.’ En weer, voor de tweede maal, ging Hij bidden: ‘Mijn Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink, laat uw wil dan geschieden.’ Toen Hij terugkwam, vond Hij hen wederom in slaap, want hun ogen waren zwaar. Hij liet hen achter en ging opnieuw bidden, voor de derde keer, met weer dezelfde woorden. Toen kwam Hij naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Slaap nu maar rustig verder. Nu is het uur nabij dat de Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die Mij overlevert, komt eraan.

Mat. 26,36-46

Pray, lest you enter into temptation. —And Peter fell asleep. —And the other apostles. —And you, little friend, fell asleep..., and I too was another sleepy-headed Peter.

Jesus, alone and sad, suffers and soaks the earth with His blood.

Kneeling on the hard ground, He perseveres in prayer... He weeps for you... and for me: the weight of the sins of men overwhelms Him.

Pater, si vis, transfer calicem istum a me. —Father, if Thou wilt, remove this chalice from me... Yet not my will, sed tua fiat, but Thine be done (Luke 22:42).

An Angel from Heaven comforts Him. —Jesus is in agony. —He continues prolixius, praying more intensely... —He approaches us, who are asleep: Arise, pray —He says again—, lest you enter into temptation (Luke 22:46).

Judas the traitor: a kiss. —Peter's sword gleams in the night. —Jesus speaks: Are you come, as to a robber, to apprehend Me? (Mark 14:48)

We are cowards: we follow Him from afar, but awake and praying. —Prayer... Prayer...

Holy Rosary, Finding of Jesus).