Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana

“Op de bruiloft van Kana”, aldus de paus in 1997, “houdt de heilige Johannes ons het eerste optreden van Maria in het openbare leven van Jezus voor. Zij toont hiermee haar medewerking aan de zending van haar Zoon.” Teksten van de heilige Jozefmaria over het tweede lichtende geheim van de rozenkrans. Bekijk de video waarop hij over de rozenkrans spreekt.

Geheimen van de Rozenkrans

Op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot Hem: 'Ze hebben geen wijn meer.' Jezus zei tot haar: 'Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.' Zijn moeder sprak tot de bedienden: 'Doet maar wat Hij u zeggen zal.' Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei hun: 'Doet die kruiken vol water. Zij vulden ze tot bovenaan toe.' Daarop zei Hij hun: 'Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester.' Dat deden ze, en zodra de tafelmeester het water proefde dat in wijn veranderd was (hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel), riep hij de bruidegom en zei hem: ' Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.'

Joh. 2, 1-10 TEKSTEN VAN DE HEILIGE JOZEFMARIA:

Onder alle genodigden bij een van die lawaaierige boerenbruiloften, waarbij mensen uit verschillende dorpen aanwezig zijn, merkt Maria dat er niet genoeg wijn is (vgl. Joh. 2,3). Zij is de enige die het merkt, en wel onmiddellijk. Wat komen de passages uit het leven van Christus ons toch vertrouwd voor! Want de grootheid van God gaat samen met het gewone, het alledaagse. Het is eigen aan de vrouw, aan een oplettende vrouw des huizes, een nalatigheid op te merken en op details te letten die het leven aangenaam maken. Zó heeft Maria gehandeld.

Doet maar wat Hij u zeggen zal (Joh. 2,5).

(…)

Laten we onze toevlucht tot Maria nemen als we merken dat ons geloof zwak is. De leerlingen geloofden in Hem (Joh. 2,11) door het wonder dat Christus, op verzoek van zijn Moeder, deed op de bruiloft van Kana. Onze Moeder doet altijd een goed woordje voor ons bij haar Zoon, opdat Hij ons helpt en zich aan ons laat zien, zodat wij kunnen belijden: Gij zijt waarlijk de Zoon van God.

Jezus, geef mij dat geloof waarnaar ik echt verlang! Maria, allerheiligste Moeder, maak dat ik geloof!

De Heilige Rozenkrans, supplement, 2e geheim van het licht

De H. Johannes heeft in zijn Evangelie een mooie zin van O.L. Vrouw voor het nageslacht bewaard in een tafereel dat we reeds beschouwd hebben: de bruiloft te Kana. De evangelist verhaalt ons dat Maria tot de dienaren zei: Doet wat Hij u zeggen zal (Joh. 2, 5). Daar gaat het nu juist om: De zielen ertoe brengen dat zij zich voor Jezus plaatsen en Hem vragen: Domine, quid me vis facere? (Hand. 9, 6), Heer, wat wilt Gij dat ik doe?

Het christelijk apostolaat - en ik spreek nu heel concreet over dat van een doodgewone christen, over dat van de man of de vrouw die leeft zoals zijn of haar soortgenoten - is één grote catechese, waarin de dorst naar God in de ander wordt gelegd door middel van een persoonlijke omgang, door een echte en loyale vriendschap. Zo helpt men hen een nieuwe horizon ontdekken, op natuurlijke, eenvoudige wijze (ik heb het reeds gezegd) met een voorbeeld van een goed beleefd geloof, met een vriendelijk woord, maar doordrenkt van de kracht van de goddelijke waarheid.

Mgr. Echevarría, de heilige Jozefmaria en D. Álvaro del Portillo bidden de rozenkrans.

Weest stoutmoedig. U kunt rekenen op de hulp van Maria, de Koningin der Apostelen. En Onze Lieve Vrouw, die zich steeds gedraagt als Moeder, weet haar kinderen op hun juiste verantwoordelijkheden te wijzen. Maria bewijst degenen die tot haar komen en haar leven beschouwen steeds de grote gunst, dat zij hen voert naar het Kruis, dat zij hun het voorbeeld van de Zoon van God voorhoudt. En bij deze confrontatie, waarin de beslissing over het christelijk leven ligt, bemiddelt Maria, opdat ons gedrag zijn bekroning mag vinden in een verzoening van de kleinere broeder - u en ik - met de eerstgeboren Zoon van de Vader.

Aan vele bekeringen, vele beslissingen om zich ten dienste van God te stellen, gaat een ontmoeting met Maria vooraf. Onze Lieve Vrouw heeft het verlangen om te zoeken aangewakkerd, heeft op moederlijke wijze de onrust in onze ziel gestimuleerd, doet ons zuchten naar verandering, naar een nieuw leven. En op deze manier wordt het: Doet wat Hij u zeggen zal, een realiteit van liefdevolle overgave, een christelijke roeping die ons gehele persoonlijke leven verlicht.

Als Christus nu langskomt, 64