Tweede blijde geheim

Maria bezoekt haar nicht Elizabet
Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?

Maria bezoekt haar nicht Elizabet

Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar het bergland, naar een stad van Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet. Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met heilige Geest. Ze riep met luide stem: ‘Gezegend ben jij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkige vrouw, zij die gelooft! Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’

Lc.1,39-45

Jonge vriend, nu heb je zeker al geleerd hoe je verder kunt gaan. - Houd Jozef en Maria blij gezelschap... en je zult overleveringen horen van het Huis van David.

Je zult horen over Elisabet en Zacharias, je zult ontroerd worden door de intens zuivere liefde van Jozef, en telkens als er gesproken wordt over het Kind dat in Betlehem geboren zal worden, zal je hart sneller gaan kloppen...

Met spoed reizen wij naar het bergland, naar een dorp van de stam Juda (Lc. 1, 39).

We komen daar aan. - Het is het huis waar Johannes de Doper geboren zal worden. - Elisabet bejubelt vol dankbaarheid de Moeder van de Verlosser: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot! - Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? (Lc. 1, 42-43).

De Doper springt op in de schoot van Elisabet... (Lc. 1, 41). - De nederigheid van Maria uit zich in het Magnificat... - En jij en ik, die hoogmoedig zijn - die hoogmoedig waren -, beloven nederig te worden.

De heilige Rozenkrans, Tweede blijde geheim: Maria bezoekt haar nicht Elisabet

Gezegend zijt gij omdat ge hebt geloofd, zegt Elisabet tegen Onze Lieve Vrouw. - De vereniging met God, het bovennatuurlijke leven, leidt altijd tot beoefening van de natuurlijke deugden, die voor anderen zo aantrekkelijk zijn: Maria brengt blijdschap in het huis van haar nicht, want ze - brengt - Christus.

De Voor, 566

Richt je blik op de heilige Maagd en overweeg hoe zij de deugd van de trouw beleeft. Als Elisabet haar nodig heeft, zegt het evangelie dat zij naar haar toe gaat cum festinatione, in blijde haast. Trek daar lering uit!

De Voor, 371

Het is de vrede van het besef van de liefde van God, onze Vader, van de verbondenheid met Christus, van de bescherming van Onze Lieve Vrouw en de heilige Jozef. Dit is het machtige licht dat ons leven verlicht en ons bemoedigt om verder te gaan, temidden van alle moeilijkheden en persoonlijke zwakheden. Ieder christelijk huis zou een plaats van vrede moeten zijn, waarin los van de alledaagse kleine meningsverschillen de diepe en oprechte genegenheid voor elkaar en de blijde rust heersen die slechts uit een echt diep geloof kunnen voortkomen.

Als Christus nu langs komt, 22