H Jozefmaria Dagelijkse teksten

“Als wij christenen eens echt zouden kunnen dienen!”

Als ik met jou over 'het goede voorbeeld' spreek, bedoel ik ook dat je begrip moet hebben, dat je anderen moet verontschuldigen en dat je vrede en liefde in de wereld moet brengen. (De Smidse, 560)

Als wij christenen eens echt zouden kunnen dienen! Laten wij ons besluit om te leren hoe te dienen, nu aan de Heer toevertrouwen. Want slechts door te dienen kunnen wij Christus kennen en liefhebben en Hem bekend en bemind maken.

Hoe kunnen wij Hem aan anderen tonen? Door ons voorbeeld. Laat ons van Jezus getuigen door Hem bij al ons doen en laten vrijwillig te dienen, want Hij is de Heer van ons leven. Hij de enige grond van ons bestaan. Als wij eerst met onze daden getuigenis van Hem hebben afgelegd, zullen wij ook in staat zijn om met onze woorden de leer van Christus door te geven. Zo deed Christus het ook zelf: coepit facere et docere (Hand. 1, 1).Eerst heeft Hij onderwezen door zijn werken en pas daarna door zijn goddelijke prediking.

Om anderen omwille van Christus te dienen, is vooral menselijkheid vereist. Als ons leven niet menselijk is, zal God er niets op bouwen. Want Hij bouwt gewoonlijk niet op wanorde, egoïsme en hoogmoed. Wij moeten begrip hebben voor allen, met iedereen kunnen omgaan, iedereen kunnen verontschuldigen, iedereen kunnen vergeven. Zeker, wij zeggen niet dat onrecht recht is, dat God beledigen geen belediging is of dat kwaad goed is. Maar kwaad zullen wij niet met kwaad vergelden, maar met goede daden en het doorgeven van de zuivere leer. Zo zullen wij het kwaad laten verstikken in een overvloed van goed (vgl. Rom. 12, 21). (Als Christus nu langskomt, 182)