H Jozefmaria Dagelijkse teksten

“Dienaren van alle mensen”

Wie echt liefheeft, heeft geen tijd om met zichzelf bezig te zijn. Hij heeft geen ruimte voor de hoogmoed en zal alleen maar gelegenheden zoeken om anderen van dienst te zijn! (De Smidse, 683)

Let eens op de karakteristieke trekken van de ezel, tegenwoordig een uitstervende diersoort. Let niet op die oude ezel, dat koppige dier met zijn wrok, dat zich wreekt door een verraderlijk achteruit slaan. Maar let op het jonge dier dat zijn oren als voelhorens gespitst houdt, dat matig is in het eten, dat vasthoudend is bij het werk en dat blij voortdraaft met besliste pas. Veel dieren zijn mooier, handiger en sterker dan de ezel. Maar Christus heeft de ezel gekozen om zich als koning voor te stellen aan het jubelende volk. Jezus wendt zich af van berekenende sluwheid, van de wreedheid van kille harten en van opzichtige maar lege schoonheid. Onze Heer houdt van de blijdschap die heerst in een jong hart, van een eenvoudige manier van doen en laten, van een rustige en kordate wijze van spreken, van een open gezicht en een oor dat luistert naar Zijn liefdevol woord. Zo heerst Hij in de ziel.

Als wij Christus in onze ziel laten heersen, worden wij geen heersers maar dienaren van alle mensen. Dienen. Wat houd ik van dat woord! Mijn koning dienen en in Hem alle mensen die door zijn bloed zijn vrijgekocht. (Als Christus nu langs komt, 181-182)