H Jozefmaria Dagelijkse teksten

“Wij zijn allen broeders!”

De Apostel schreef ook dat “er geen onderscheid is tussen heiden en jood, besnedene en niet-besnedene, barbaar en scyth, slaaf en vrije, maar dat Christus alles is in allen”. Deze woorden gelden vandaag nog net zo als gisteren: voor de Heer bestaan er geen verschillen in land, ras, klasse, staat - Ieder van ons is in Christus opnieuw geboren, om een nieuw schepsel te zijn, een kind van God: wij zijn allen broeders en moeten ons broederlijk gedragen! (De Voor, 317)

Voor hen die honger hebben naar vrede herhalen wij met sint Paulus: Christus is onze vrede, pax nostra (Ef. 2, 14). Hen die de waarheid zoeken moeten wij eraan herinneren dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is (vgl. Joh. 14, 6). De zoekers naar eenheid brengen wij bij Christus, die bidt dat wij consummati in unum zijn, de volmaakte eenheid bezitten (Joh. 17, 23). Honger naar rechtvaardigheid moet ons brengen bij de bron van de eenheid onder de mensen, namelijk de kennis dat wij allen kinderen van de Vader zijn, broeders en zusters.

Vrede, waarheid, eenheid, rechtvaardigheid. Wat lijk het soms moeilijk over deze hindernissen - die een beletsel vormen voor een goede verstandhouding onder de mensen - heen te komen. En toch zijn wij, christenen, geroepen om het grote wonder van broederschap te verwezenlijken. Met de genade van God zullen wij bewerkstelligen dat de mensen elkaar christelijk behandelen, door elkaars lasten te dragen (Gal. 6, 2), door te leven volgens het gebod van de liefde, dat de band van de volmaaktheid is en de samenvatting van de wet (vgl. Kol. 3, 14 en Rom. 13, 10). (Als Christus nu langs komt, 157)