Dagelijkse tekst

“Maak van het dagelijks leven een getuigenis van geloof”

Veel materiële, technische, economische, sociale, politieke en culturele zaken worden, als ze aan zichzelf worden overgelaten, of als ze in handen zijn van mensen die het licht van ons geloof missen, enorme hinderpalen voor het bovennatuurlijk leven: zij gaan als het ware een gesloten blok vormen dat vijandig staat tegenover de Kerk. Jij – als onderzoeker, schrijver, wetenschapper, politicus, arbeider – hebt als christen de plicht om die werkterreinen te heiligen. Besef dat het hele heelal – zoals de Apo...

...stel schrijft – zucht als in barensweeën, in afwachting van de bevrijding van de kinderen van God. (De Voor, 311)

Wij hebben al veel gesproken over dit onderwerp bij andere gelegenheden, maar sta mij toe dat ik opnieuw inhaak op de natuurlijkheid en eenvoud van de heilige Jozef, die zich niet afzonderde van zijn medeburgers, of onnodige scheidsmuren maakte.

Daarom, al mag het misschien op bepaalde ogenblikken én in bepaalde omstandigheden gewenst zijn,...

Heilige Jozefmaria Escrivá
“Daar, te midden van de meest materiële dingen, moeten wij ons heiligen door God en alle mensen te dienen.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei