Biografie

Montse Grases
Biografie

Sinds haar verzoek om toelating tot het Opus Dei was ze serieus begonnen aan een weg naar heiligheid midden in de wereld, zodat ze, toen het nodig...

Gebed

Montse Grases

voor privé-devotie tot de eerbiedwaardige dienares van God Montse Grases

Gunsten

Montse Grases
Gunsten

Het is een goed gebruik binnen de Kerk om voor persoonlijke noden te bidden op de voorspraak van hen die met faam van heiligheid zijn overleden. Hier...