Dagelijkse tekst

“De kinderen zijn het voornaamste”

Er zijn twee terreinen die van beslissend belang zijn in het leven van de volkeren: de huwelijkswetgeving en de onderwijswetgeving. Op deze terreinen moeten de kinderen van God sterk staan en zich belangeloos inzetten uit liefde voor alle mensen. (De Smidse, 104)

Vader- en moederschap eindigen niet met de geboorte. Deze deelneming aan de macht Gods (het vermogen om voort te brengen) moet onder medewerking van de heilige Geest worden voortgezet en het hoogtepunt vinden in de vorming van echt christelijke mannen en vrouwen.

De ouders zijn zowel in het natuurlijke als in het bovennatuurlijke de voornaamste opvoeders van hun kinderen. Zij moeten zich bewust zijn van die verantwoordelijke taak. Dit eist van hen begrip, rijp overleg, het vermogen om...

Heilige Jozefmaria Escrivá
“Heiligheid bestaat uit heldhaftige daden. Daarom wordt van ons ten aanzien van ons werk de heldhaftigheid gevraagd om de ons toevertrouwde taak tot een goed einde te brengen, dag in dag uit.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei