Label: Alvaro del Portillo

Er zijn 31 resultaten voor "Alvaro del Portillo"
'Duc in altum', ga naar het diepe

'Duc in altum', ga naar het diepe

Homilie van Mgr.dr. J.W.M. Hendriks, hulpbisschop van het bisdom Haarlem-Amsterdam, die hij uitsprak tijdens de gedenkdag van de heilige Jozefmaria op 26 juni 2012 in de Onze Lieve Vrouwekerk te Amsterdam.

De O.L.V. van de Vrede kerk te Rome

In de kerk is de hoofdzetel van het Opus Dei gevestigd. Adres viale Bruno Buozzi nummer 75, Rome

De stoffelijke resten van de heilige Jozefmaria rusten onder het altaar van de Onze Lieve Vrouw van de Vrede kerk waar mensen uit de hele wereld op afkomen om gunsten te vragen aan God onze Heer.

In de entree staat een beeld van de Onze Lieve Vrouw, <i>Mater Pulchrae Dilectionis</i>: Maria, Moeder van de zuivere Liefde.

XXVIII-NOV-MCMLXXXII-LAUS-DEO (28  november 1982 - God zij geprezen). In opdracht van de heilige Jozefmaria werd daar de datum van de definitieve juridische oplossing van het Opus Dei aangebracht.

De kapel van het Heilig Sacrament waar Jezus Christus aanwezig is in de Eucharistie, werd zodanig geconstrueerd dat talrijke gelovigen God kunnen aanbidden. Er zijn ook biechtstoelen zodat zij die dat wensen, het sacrament van de biecht kunnen ontvangen.

De doopvont waar de H. Jozefmaria werd gedoopt.Tijdens de burgeroorlog werd deze zwaar beschadigd en in een beek gegooid. Later schonk het kapittel van de kathedraal van Barbastro de stenen brokstukken en in Rome werd de doopvont gerestaureerd.

Vanaf 11.01.2004 ligt Dora del Hoyo begraven in de crypte. Zij was de eerste vrouw die lid wilde worden het Werk en zich wijdde aan het huishouden in de Opus Dei centra. Vanaf 1946 woonde zij in Roma en was een waardevolle hulp voor de stichter.

Met het rechthoekige schip en de halve zuilen aan de zijkanten lijkt het interieur van de kerk op een romaanse basiliek.

De crypte is over het algemeen Romaans. In de triomfboog van het presbyterium is het hoofdmotief een Christus Pantocrator, of universeel rechter, omringd door de symbolen van de evangelisten.

In 1978, enige weken voor zijn uitverkiezing tot paus, bad Johannes Paulus II bij het graf van Jozefmaria Escrivá de Balaguer. 23 maart1994 kwam hij terug om te bidden bij het graf van don Álvaro del Portillo

Motieven op de muren van de crypte zijn een boom vol bladeren met vogels verwijzend naar God's woorden over het mosterdzaadje; wijnranken vol druiventrossen; pauwen, symbool van het eeuwige leven; en een boot met vissers die hun netten binnenhalen.

Het mozaïek van de apsis toont Maria met het Kindje Jezus, de heilige Petrus en Paulus en de overige apostelen, Martha, Maria en Lazarus. In het gewelf houden vier engelen het zegel van het Opus Dei vast als herinnering aan het ontstaan op 2  oktober 1928.

In het presbyterium aan beide zijden van het altaar, zijn reliëfs met scènes van Emmaus en Bethanië.

In het centrum van het retabel, omringd door engelen, wordt Onze Lieve Vrouw als Koningin van de Vrede weergegeven, geschilderd door M. Caballero.

Vooral in de Heilige Week en met Pasen, wanneer Rome druk bezocht wordt door pelgrims, zijn er talrijke groepen jongeren te vinden in de Onze Lieve Vrouw van de Vrede kerk. Velen kennen ook Don Álvaro del Portillo en vragen om zijn voorspraak.

Op de zetel van de prelaat staat een zin uit het Evangelie van Johannes: <i>Cognosco oves meas et cognoscunt me meae.</i> Ik ken de Mijnen, en worde door de Mijnen gekend. Dan volgt een lijst met de deugden die een prelaat nodig heeft.

In de crypte staat de graftombe waarin de stoffelijke resten van de heilige Jozefmaria rustten van 1975  tot 1992. Op de grafsteen staat EL PADRE. Nu rust het lichaam van mgr. Álvaro del Portillo er, de eerste opvolger van de stichter van het Opus Dei.

Op de zijwanden van het presbyterium zijn twee reliëfs van engelen,vervaardigd door de kunstenaar Nagni, die in hun hand een open boek houden. Op de pagina's van het boek van de engel aan de rechterzijde staat te lezen <i>Pax, In aeternum</i> (Vrede, In eeuwigheid).

In de ingang naar de crypte staan twee beelden die de belangrijkste momenten uit het leven van Maria voorstellen: de Boodschap en de Kroning van Maria tot Koningin en Moeder van de Schepping.

Na de heiligverklaring van Jozefmaria werd aan de linkervoorkant van het presbyterium een reliëf van de stichter van het Opus Dei, biddend, met zijn blik gericht op het altaar, aangebracht; het kunstwerk is van de beeldhouwer Cosci.

De tweede afbeelding van de allerheiligste Drieëenheid.

Onder het altaar bevindt zich de sacrofaag waarin het lichaam van de heilige Jozefmaria rust sinds zijn zaligverklaring op 17 mei 1992.

De meeste mensen die de heilige Jozefmaria om hulp vragen, benaderen hem met groot vertrouwen en uitgesproken liefdevol. Velen noemen hem Vader.

Vóór het betreden van de crypte stuit men op twee afbeeldingen van de allerheiligse Drieëenheid. Aan de wand links hangt een schilderij dat geïnspireerd werd door een schilderij in de kathedraal van Amiens

Onder het altaar is een kleine crypte, waar, op verzoek van de heilige Jozefmaria, de kistjes met relikwieën van de heilige Jucundian en de heilige Felicitas, twee martelaren uit de eerste eeuwen van het Christendom, werden geplaatst..

De <i>sottocripta </i>is de laatste rustplaats van Carmen, de zuster van de heilige Jozefmaria, die in de eerste jaren van de ontwikkeling van het Opus Dei van onschatbare waarde is geweest.

Boven ieder raam bevinden zich een aantal wandtegels in een lijst met scènes van de Kruisweg en uit het leven van de Heilige Maria.

Vanuit de kapel van de Slapende Maagd Maria kom je in de <i>sottocripta</i>.

Aan de achterzijde van het schip staat in een nis de Latijnse tekst van de wijding van het Opus Dei aan het allerzoetste hart van Maria.

In het midden van de glazen sacrofaag is een inscriptie aangebracht: ASSVMPTA EST MARIA IN COELVM. Het gewelf is gedecoreerd met afbeeldingen van scènes uit het leven van Maria.

Het beeld van Onze Lieve Vrouw in de kapel van de Slapende Maagd Maria is van Ortega Brú. Het is van hout, normale grootte.

Voor de gedenksteen met de tekst van de wijding branden veertien kaarsen in een kandelaar van verguld ijzersmeedwerk. De kandelaar werd gebruikt bij de ceremonie van de heiligverklaring van Jozefmaria op het Sint Pietersplein op 6 oktober 2002.

Via een trap rechts van het altaar daalt men af naar de kapel van de Slapende Maagd Maria. Als kind ging de heilige Jozefmaria vaak samen met zijn ouders bidden bij een afbeelding van de slapende Maagd Maria in de kathedraal van Barbastro.

Aan weerskanten van de gedenksteen zijn twee vitrines met paradewapens -degens, floretten, sabels...- van Opus Dei gelovigen uit de krijgsmacht. Ze zijn in de kerk opgehangen om eraan te herinneren dat vrede bereikt wordt door spirituele strijd.

Een plaats van gebed waar veel mensen naartoe gaan om de heilige Jozefmaria te danken, om zijn hulp in te roepen en om voorspraak te vragen.

In dezelfde nis bevindt zich een aandenken aan de geschiedenis van het Opus Dei: de Roos van Rialp, een roos van verguld hout die voor de stichter van het Opus Dei een bewijs van liefde van de Moeder Gods was tijdens zijn tocht door de Pyreneeën.