Label: De Heilige Rozenkrans

Er zijn 22 resultaten voor "De Heilige Rozenkrans"
Derde blijde geheim

Derde blijde geheim

Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem
Hij is geboren in een stal en Zijn Moeder wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak. Koude. - Armoede. - Ik ben een jong knechtje van Jozef.

Vierde blijde geheim

Vierde blijde geheim

Jezus wordt in de tempel opgedragen
En deze keer ben jij het, mijn vriend, die de kooi met duiven draagt. - Besef je het? Zij - de Onbevlekte! - onderwerpt zich aan de Wet, alsof Zij onrein is.

Vijfde blijde geheim

Vijfde blijde geheim

Jezus wordt in de tempel wedergevonden
Ik huil tranen met tuiten en roep ik luidkeels hemel en aarde aan... voor al die keren dat ik Hem door mijn eigen schuld verloor en niet huilde.

Eerste glorievolle geheim

Eerste glorievolle geheim

Jezus verrijst uit de doden
Maar op de eerste dag van de week gingen ze ’s morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf.

Tweede glorievolle geheim

Tweede glorievolle geheim

Jezus stijgt op ten hemel
het leven op aarde, dat wij liefhebben, is niet het definitieve; want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de toekomstige definitieve woonplaats.

Derde glorievolle geheim

Derde glorievolle geheim

De heilige Geest daalt neder over de apostelen
De heilige Geest bewerkstelligt in de wereld de werken van God. Hij is, zoals de liturgie ons zegt: uitdeler van gaven, licht van de harten, gast van de zielen, rust bij ons zwoegen en troost bij ons wenen.

Vierde glorievolle geheim

Maria wordt in de hemel opgenomen
Waarom zijn we vandaag zo blij? Omdat wij de verheerlijking van onze moeder vieren, en het heel natuurlijk is dat wij, haar kinderen, een bijzondere blijdschap voelen bij het zien van de eer die de allerheiligste Drie-eenheid haar bewijst.

Vijfde glorievolle geheim

Vijfde glorievolle geheim

Maria wordt in de hemel gekroond
Er bestaat geen gevaar voor overdrijving. Wij zullen dit onuitsprekelijke mysterie nooit voldoende doorgronden; wij kunnen onze Moeder nooit genoeg dankzeggen voor die innige omgang met de Drie-eenheid die zij ons heeft geschonken.

Wat is de heilige Rozenkrans?

Wat is de heilige Rozenkrans?

“De heilige Rozenkrans, mijn zoon, is een heel aangenaam gebed voor onze Moeder Maria”, zei de heilige Jozefmaria tegen een jongeman die hem vroeg naar de betekenis ervan.