Label: Jezus Christus

Er zijn 33 resultaten voor "Jezus Christus"
De Heilige Drieëenheid

De Heilige Drieëenheid

Learn to praise the Father, the Son and the Holy Spirit. Learn to have a special devotion to the Blessed Trinity

Saxum

Saxum

Op weg naar Emmaüs Om via de bladzijden van het evangelie dichter bij de Heer te komen, heb ik jullie altijd aangeraden je te verplaatsen in de verschillende gebeurtenissen, en te doen alsof je iemand bent die daarbij aanwezig is.

“Jezus is weer bij de Vader”

Wat bevat elk afzonderlijk tafereel van het Nieuwe Testament een buitengewone les! - Als de Meester, wanneer Hij opstijgt naar de rechterhand van de Vader, hun heeft gezegd: “Gaat en onderwijst alle volkeren”, blijven de leerlingen in vrede achter. Maar ze hebben nog twijfels: ze weten niet wat ze moeten doen en verenigen zich met Maria, Koningin der apostelen, om vurige predikers te worden van de Waarheid die de wereld zal redden. (De Voor, 232)

Christus is verrezen!

Christus is verrezen!

In het boek "Christus komt langs" van de heilige Jozefmaria is onder andere een homilie over Pasen opgenomen: 'De tegenwoordigheid van Christus in de christenen'. Deze homilie werd gehouden op Paaszondag 26 maart 1967.

Teksten voor gebed
De geboorte van Jezus

De geboorte van Jezus

Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Christus Koning

Christus Koning

Als wij Christus in onze ziel laten heersen, worden wij geen heersers maar dienaren van alle mensen. Dienen. Wat houd ik van dat woord! Mijn koning dienen en in Hem alle mensen die door zijn bloed zijn vrijgekocht.

Preek op Christus Koning in 1970

Preek op Christus Koning in 1970

Als wij Christus in onze ziel laten heersen, worden wij geen heersers maar dienaren van alle mensen. Dienen. Wat houd ik van dat woord! Mijn koning dienen en in Hem alle mensen die door zijn bloed zijn vrijgekocht.

Het Heilig Hart van Jezus

Het Heilig Hart van Jezus

De bron van alle genade is de liefde die God voor ons heeft, die Hij ons niet alleen met woorden geopenbaard heeft maar ook met daden.

Sacramentsdag

Sacramentsdag

Het feest van Corpus Christi
Vandaag, op het feest van het heilig Sacrament, overwegen we samen hoe diep de liefde van de Heer is, dat Hij zover is gegaan dat Hij verborgen onder de sacramentele gedaanten bij ons is gebleven

Derde blijde geheim

Derde blijde geheim

Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem
Hij is geboren in een stal en Zijn Moeder wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak. Koude. - Armoede. - Ik ben een jong knechtje van Jozef.

Eerste glorievolle geheim

Eerste glorievolle geheim

Jezus verrijst uit de doden
Maar op de eerste dag van de week gingen ze ’s morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf.

Tweede glorievolle geheim

Tweede glorievolle geheim

Jezus stijgt op ten hemel
het leven op aarde, dat wij liefhebben, is niet het definitieve; want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de toekomstige definitieve woonplaats.