Label: Kerk

Er zijn 17 resultaten voor "Kerk"
Sint Petrus stoel

Sint Petrus stoel

You are Peter, and upon this rock I will build my church. The Church today is the same one Christ founded. It cannot be any other. Peter and his successors are the vicars of God with regard to the rule of the Church as instituted through faith and with regard to the sacraments of the faith Hence

De eerste christenen

De eerste christenen

You say it helps you a lot to wonder how many businessmen have become saints since the time of the early Christians. And you want to show that it is also possible today... —The Lord will not abandon you in that effort.

Christelijke eenheid

Christelijke eenheid

Vraag God dat het hart van allen - zoals in de tijd van de eerste christenen - één en hetzelfde is, opdat tot het einde der tijden de woorden van de Schrift werkelijk worden: de menigte was een van hart en ziel.

De goede herder

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen.

“Een van hart en een van ziel"

Als kind van God en met zijn genade moet je een sterke man of vrouw zijn, iemand van woorden en daden. We zijn geen kasplantjes. We leven midden in de wereld waar we zijn blootgesteld aan alle weersomstandigheden, aan warmte en kou, aan regen en storm..., maar daarbij zijn we altijd trouw aan God en aan zijn Kerk. (De Smidse, 792)

Heilige Petrus en Paulus, apostelen

Moed houden! Jíj... speelt het best klaar. - Zie eens, wat de genade van God gemaakt heeft van die slaperige en laffe Petrus die Hem verloochend had..., en van Paulus, die haatdragende en fanatieke vervolger. (De Weg, 483)

“Eenheid met de Paus is eenheid met Petrus”

Bemin de paus en bejegen hem met respect. Bid voor hem en doe verstervingen voor hem; en dat met steeds meer liefde. Hij is het fundament van de Kerk. In de loop der eeuwen en tot aan het einde der tijden zal hij onder alle mensen het heiligingswerk en de leiding voortzetten, die Jezus aan Petrus toevertrouwde. (De Smidse, 134)

“Beleef een bijzondere gemeenschap met de heiligen”

De gemeenschap van de heiligen. - Hoe zal ik je dit uitleggen? - Je weet wat bloedtransfusies betekenen voor het lichaam? Welnu, dat is ongeveer de betekenis van de gemeenschap van de heiligen voor de ziel. (De Weg, 544)