Label: Kerstmis

Er zijn 20 resultaten voor "Kerstmis"

“De Heer dienen midden in de wereld”

Kijk eens hoeveel mannen en vrouwen er op de wereld zijn... Onder hen is er niet één die niet door de Meester wordt geroepen. Hij roept op tot een christelijk leven, een heilig leven, een uitverkoren leven, een eeuwig leven. (De Smidse, 13)

“Jezus zoekt nog steeds een plaats”

De heilige Schrift verhaalt dat Jezus werd geboren in een stal in Betlehem, “omdat er voor hen geen plaats was in de herberg”. Ik zit niet naast de theologische waarheid als ik je zeg, dat Jezus nog steeds een plaats zoekt, een plaats in je hart. (De Smidse, 274)

“Hij is geboren”

Kerstmis. Iedereen zingt: Venite, venite... laten wij gaan, want Hij is geboren. En nadat ik heb staan kijken hoe Maria en Jozef voor het Kind zorgen, durf ik jou toe te fluisteren: Kijk nog eens naar het Kind. Zou iemand daar ooit genoeg van kunnen krijgen? (De Smidse, 549)

“God vernedert zich”

En in Betlehem wordt onze God geboren: Jezus Christus! - In een stal: er is geen plaats in de herberg. - Zijn Moeder wikkelt Hem in doeken en legt Hem neer in een kribbe (Lc. 2, 7). Koude. - Armoede. - Ik ben een jong knechtje van Jozef. - Wat is Jozef goed! - Hij behandelt mij als een vader. - Hij vergeeft het mij zelfs dat ik het Kind in mijn armen neem en uren achtereen zoete, liefdevolle woordjes tegen Hem zeg... En ik kus Hem - kus jij Hem ook - , ik dans voor Hem, ik zing voor Hem en ik noem Hem ...

Kerstmis

Met Kerstmis komen de gebeurtenissen rond de geboorte van de Zoon van God weer in onze herinnering. Wij vertoeven een ogenblik in de stal van Betlehem, in het huis van Nazaret.

God is hier. Die waarheid moet ons leven vervullen. Ieder kerstfeest moet voor ons een nieuwe bijzondere ontmoeting met God worden, door zijn licht en zijn genade diep in onze ziel te laten doordringen.

En meer dan ooit zijn Maria, Jozef en het kind Jezus midden in ons hart. Wat heeft het eenvoudige en tegelijkertijd wonderbare leven van de heilige Familie ons te zeggen? Wat kunnen wij ervan leren?

Kerstmis is ook wonderlijk eenvoudig. De Heer komt zonder praal, zonder dat iemand het weet. Op aarde hebben alleen Maria en Jozef deel aan dat goddelijk avontuur

Ik droom van christelijke gezinnen naar het voorbeeld, zo blij en vol licht, van de heilige Familie.

Christus was nederig van hart (vgl. Mt. 11, 29). Tijdens zijn leven wilde Hij voor zichzelf geen extraatjes, geen privileges. Zoals ieder ander mens bracht Hij op natuurlijke wijze negen maanden door in de schoot van zijn Moeder

De kerstboodschap klinkt met volle kracht: Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen van goede wil. In uw harten heerse de vrede van Christus

De vraag dringt zich weer op: ziet u waar de grootheid Gods verborgen gaat? In een kribbe, in windselen, in een stal. De verlossende kracht van ons leven kan zich slechts in nederigheid voltrekken, doordat wij ophouden met aan onszelf te denken en doordat wij ons voor de anderen verantwoordelijk voelen

Dit is het machtige licht dat ons leven verlicht en ons bemoedigt om verder te gaan, temidden van alle moeilijkheden en persoonlijke zwakheden

In de kribbe van Betlehem zegt Christus tegen u en mij dat Hij ons nodig heeft. Hij nodigt ons uit tot een christelijk leven zonder voorbehoud, tot een leven van overgave, werk en vreugde

Ieder christelijk huis zou een plaats van vrede moeten zijn, waarin los van de alledaagse kleine meningsverschillen de diepe en oprechte genegenheid voor elkaar en de blijde rust heersen die slechts uit een echt diep geloof kunnen voortkomen.

Zij tonen ons de Heer zoals Hij zich ontledigt, en herinneren mij eraan dat God ons roept, dat de Almachtige zich voor ons wilde tonen als een hulpbehoeftig en van de mensen afhankelijk wezen

 In de dagen voor Kerstmis kijk ik altijd graag naar de afbeeldingen van het Kerstkind.

“Waar is de pasgeboren koning?”

De nederigheid is ook een goede weg om tot de innerlijke vrede te komen. - Hij heeft het zelf gezegd: “Leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart... en gij zult vrede vinden voor uw zielen”. (De Weg, 607)

“Wij kunnen al het goede in ons leven heiligen”

Je taak als apostel is groots en mooi. Je bevindt je op het punt waar de genade en de vrijheid van de zielen samenvloeien; en bent getuige van het plechtigste ogenblik in het leven van sommige mensen: hun ontmoeting met Christus. (De Voor, 219)

“Christus zegt tegen u en mij dat Hij ons nodig heeft”

Devotie voor Kerstmis. - Ik glimlach niet, als ik je de rotsen van boomschors zie bouwen en de eenvoudige lemen beeldjes zie rangschikken rond de stal. - Je bent me nooit volwassener voorgekomen dan nu, nu je op een kind lijkt. (De Weg, 557)