Label: Leer

Er zijn 3 resultaten voor "Leer"
Derde geheim van het licht

Derde geheim van het licht

Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering
Wanneer je je tot de Heer richt, besef dan dat Hij altijd heel dicht bij je is, dat Hij in je is: Het Rijk Gods is midden onder u. Je zult Hem vinden in je hart.

Goede Week

In de Goede Week gedenken christenen het lijden van Christus.<br>Het is de belangrijkste periode van het liturgische jaar.

"De Goede Week kan niet worden teruggebracht tot een herinnering, want zij brengt ons het mysterie van Jezus Christus voor de geest dat zich voortzet in onze zielen.

Palmzondag gedenkt de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem toen de Joden hem tot koning wilden kronen.Drie dagen later zullen zij die Hem met gejuich ontvangen hadden, luidkeels om zijn dood roepen.

Paaszondag is de belangrijkste dag van het kerkelijk jaar, op deze dag gedenkt de kerk de diepe en definitieve waarheid van het geloof: dat Jezus door zijn verrijzenis uit de dood het mogelijk heeft gemaakt dat alle mensen uit de dood verrijzen.

De processie op Palmzondag herinnert ons aan de intocht van Christus in Jeruzalem.

Zaterdagavond is de Paaswake, voorafgaand aan de belangrijkste zondag in de geschiedenis: de dag van de verrijzenis van Christus. In de duistere avond wordt met nieuw vuur de Paaskaars aangestoken,  symbool van de glorierijke verrijzenis

De Goede Week bestaat <B>eigenlijk uit twee delen: </B> <br>Het einde van de vastentijd (Palmzondag, maandag, dinsdag en woensdag) <br>en Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag.

Paaszaterdag wordt gekenmerkt door een diepe stilte. De kerken zijn kaal en de mis wordt niet gevierd. Terwijl de gelovigen wachten op de verrijzenis richten zij hun aandacht op de eenzaamheid van Maria, de moeder van Jezus.

Jezus trekt zegevierend binnen, maar - zoals de Heilige Jozefmaria uitlegt - "Het kruis zal door de kracht van de Liefde, de troon van zijn koningschap worden". Vanaf het kruis zal het koninkrijk van God aan de mensen geopenbaard worden.

Benedictus XVI gaat voor bij het bidden van de Kruisweg om het lijden en de dood van Jezus te gedenken, Het bidden van de Kruisweg is erop gericht om gelovigen er steeds dieper van te doordringen dat ze deelnemen in het offer van de verlossing.

Met Witte Donderdag gedenken wij de laatste middag die Jezus met zijn apostelen doorbracht, voor het offer van Calvarië. Tijdens dit laatste avondmaal stelde hij het sacrament van de Eucharistie in.

Jezus stierf aan het kruis op vrijdag 7 april 30. Dit blijkt uit nauwkeurige analyse van de evangelies.

In de mis van Witte Donderdag wordt herdacht wat de Heer deed voor zijn apostelen: door hun voeten te wassen liet hij heel duidelijk het primaat van de liefde zien, een liefde die dienstbaar doet zijn. Jezelf helemaal geven.

Tijdens de plechtigheden van Goede Vrijdag valt met name de aanbidding van het kruis op. Het kruis dat  aan de gelovigen getoond wordt als teken van aanvaarding van en eenheid met Christus, die aan het kruis stierf om de mensen  te  verlossen.

De nacht van donderdag op vrijdag proberen christenen vooral Jezus in de Eucharistie te vergezellen, ter herinnering aan het instellen van de Eucharistie.

Goede Vrijdag is een dag van vasten en onthouding, helemaal gericht op de overdenking van Christus aan het kruis en in de kerk wordt het lijdensverhaal verteld.

Op de foto een detail van een tabernakel. Hierin is Jezus aanwezig in de gedaante van brood. Dit is het sacrament van de Eucharistie.

Foto van de Heilige trap, Volgens de overlevering beklom Jezus deze  trap na zijn veroordeling door Pontius Pilatus. Als teken van boetedoening gaan christenen op hun knieën deze trap op

Dezelfde avond, na het instellen van de Eucharistie, trok Jezus zich  terug in het hof van Olijven (op de foto dezelfde plek zoals die er nu uitziet). Daar werd Hij door soldaten  gevangen genomen om terechtgesteld te worden

Op de foto: De geseling kerk in Jeruzalem, opgericht op dezelfde plaats waar Jezus -volgens de overlevering- vastgebonden aan een pliaar gegeseld werd.

Op de foto de pilaar waaraan Jezus -volgens de overlevering- werd vastgebonden om gegeseld te worden voordat Pontius Pilatus Hem ter dood veroordeelde. Deze pilaar bevindt zich in de Santa Práxedes kerk  in Rome.

Het wonder van het geloof


De gewone voorzienigheid is al een voortdurend wonder, maar... als het nodig is, zal Hij buitengewone middelen aanwenden. De Smidse, 658