Label: Lijden

Er zijn 4 resultaten voor "Lijden"
Eerste droevige geheim

Eerste droevige geheim

Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
Then Jesus came with them to a country place called Gethsemani, and he said to his disciples, “Sit down here, while I go over yonder and pray.”

Het lijden van de Heer

Van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn op de derde dag zou verrijzen.

 Een Christelijk gezin

Een Christelijk gezin

Hij herinnerde zich met dankbaarheid hoe zijn ouders hem stap voor stap lieten kennismaken met het christelijke leven.