Label: Naastenliefde

Er zijn 8 resultaten voor "Naastenliefde"
De eerste christenen

De eerste christenen

You say it helps you a lot to wonder how many businessmen have become saints since the time of the early Christians. And you want to show that it is also possible today... —The Lord will not abandon you in that effort.

"Geef dagelijkse arbeid injectie van liefde"

"Geef dagelijkse arbeid injectie van liefde"

In Amsterdam is de feestdag van de h. Jozefmaria gevierd. Hulpbisschop J. van Burgsteden zei, dat "Jozefmaria heilig is geworden door zijn dagelijkse arbeid een injectie van liefde te geven."

Het nieuwe gebod

Het paasfeest was op handen. Jezus, die wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan naar de Vader en die de zijnen in de wereld bemind had, gaf hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe.

Het medelijden van Jezus

Het medelijden van Jezus

Vervolgens begaf Jezus zich naar een stad die Naïn heette; zijn leerlingen en een grote groep mensen gingen met Hem mee. Hij was juist in de nabijheid van de stadspoort gekomen, toen daar een dode werd uitgedragen, de enige zoon van zijn moeder, en deze was weduwe. Een groot aantal mensen uit de stad vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, voelde Hij medelijden met haar

De Eucharistie

De Eucharistie

Daarop nam Hij het brood, sprak een dankgebed uit, brak het en gaf het hun met de woorden: ‘Dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij.’ Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: ‘Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.’

Spiritualiteit

Spiritualiteit

Alle gedoopten zijn geroepen om Jezus Christus na te volgen, naar het evangelie te leven en dat bekend te maken. Het doel van het Opus Dei is mee te werken aan deze evangelische zending van de Kerk. Het wil helpen om Christus te ontmoeten in het werk, het gezinsleven en in de dagelijkse bezigheden.

Spiritualiteit
Vastenboodschap 2012

Vastenboodschap 2012

Paus Benedictus XVI stelt voor de Vastentijd dit jaar een "levensplan" voor met drie aspecten: aandacht voor de ander, wederkerigheid en persoonlijke heiligheid.