Label: Onze Lieve Vrouw

Er zijn 25 resultaten voor "Onze Lieve Vrouw"

Eenvoudig gebed

In mei 1974 was de heilige Jozefmaria in Argentinië. Tijdens een ontmoeting met echtparen vertelde een moeder hem iets over José Orlando, haar zoon van vijf:

Maria liefhebben

Hoe kunnen we net zo liefdevol als kinderen van Maria houden?

De geboorte van Jezus

De geboorte van Jezus

Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

Met Maria omgaan

Het verlangen om met de Moeder van God, die ook onze Moeder is, om te gaan komt bij ons op spontane natuurlijke wijze op: de wens om met haar om te gaan zoals men omgang heeft met een levende persoon.

Mei: mariamaand

Mei: mariamaand

Veel christenen bidden dat prachtige gebed van de heilige rozenkrans, waarbij de ziel niet moe wordt steeds hetzelfde te herhalen, evenmin als een verloofd paar het moe wordt elkaar steeds weer hetzelfde te zeggen. Het is een gebed waarin wij de hoogtepunten van het leven van de Heer opnieuw leren beleven.

Tweede geheim van het licht

Tweede geheim van het licht

Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana
Maria is de enige die merkt dat er niet genoeg wijn is. Wat komen de passages uit het leven van Christus ons toch vertrouwd voor! Want de grootheid van God gaat samen met het gewone, het alledaagse.

Eerste blijde geheim

Eerste blijde geheim

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria
‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.'