Heilige Jozefmaria Escrivá
“In de eenvoud van je gewone werk, in de eentonige kleine dingen van iedere dag moet je het geheim van het grootse en van het nieuwe ontdekken, dat voor zoveel mensen niet te zien is, het geheim van de Liefde.” (Heilige Jozefmaria)
heilige Jozefmaria, Stichter van het Opus Dei

Korte video's

Solidariteit

Hoe begrijpelijk zijn het ongeduld, de beklemming en de onstuimige wensen van hen die zich met hun van nature christelijke ziel niet willen neerleggen bij de individuele en sociale ongerechtigheid, die het menselijk hart kan voortbrengen (video 2'15'').

Dagelijkse tekst

“De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig”

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. - Rogate ergo! Vraag derhalve de Heer van de oogst, dat Hij werklieden stuurt naar zijn veld. Het gebed is het meest doeltreffende middel om apostelen te winnen. (De Weg, 800)

De wereld weergalmt nog van de goddelijke uitroep: “Vuur ben Ik komen brengen op aarde, en wat verlang Ik anders dan dat het oplaait?” - En wat zie je: bijna overal is het uitgedoofd...

Wil jij je niet inspannen om die brand te verspreiden? (De Weg, 801)

Je zou graag deze geleerde voor je apostolaat willen winnen, en die andere invloedrijke, en ook nog die ander die zo verstandig is en zulke goede eigenschappen heeft.

Bid, doe verstervingen, en probeer ze door woord en...

Heilige Jozefmaria Escrivá
“In de eenvoud van je gewone werk, in de eentonige kleine dingen van iedere dag moet je het geheim van het grootse en van het nieuwe ontdekken, dat voor zoveel mensen niet te zien is, het geheim van de Liefde.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei