Heilige Jozefmaria Escrivá
“Naarmate we meer in de wereld zijn, zullen we meer in God opgaan.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

Zijn geschriften

De Weg

De Weg

“Lees deze raadgevingen langzaam. Overweeg deze...

De Voor

De Voor

In 1950, in het voorwoord bij een nieuwe uitgave van De Weg,...

De Smidse

De Smidse

Dit boek verscheen in 1987 en heeft dezelfde structuur als...

Vrienden van God

Vrienden van God

Deze bundel van achttien preken – postuum verschenen in 1977...

Dagelijkse tekst

“Er is geen reden waarom Kerk en Staat met elkaar zouden moeten botsen”

Het is niet waar dat er een tegenstelling bestaat tussen goed katholiek zijn en het trouw dienen van de burgermaatschappij. Zoals er ook geen reden is waarom Kerk en Staat met elkaar zouden moeten botsen in de wettige uitoefening van ieders eigen gezag, bij het vervullen van de opdracht die God hun heeft toevertrouwd. Wie het tegendeel beweert, liegt. Ja: liegt! Dat zijn dezelfden die, uit verering van een valse vrijheid, de katholieken – vriendelijk – zouden willen verzoeken naar de catacomben terug te ...

...gaan. (De Voor, 301)

Aan jullie de taak om overal een echte lekenmentaliteit te verspreiden, die tot drie conclusies moet leiden:

- je moet eerlijk genoeg zijn om je persoonlijke verantwoordelijkheid te dragen;

- je moet christen genoeg zijn om ook die broeders in het geloof te respecteren die in kwesties waarover je van mening kunt verschillen, andere opvattingen hebben dan jijzelf;

- je moet katholiek genoeg zijn om je niet van...